Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Giảm giá gas mang lại tiết kiệm cho người tiêu dùng từ tháng 10

Từ ngày 1 tháng 10, giá gas sẽ giảm cho người tiêu dùng, theo trang so sánh giá Verivox.

Trung tâm Giao dịch Châu Âu (THE) là người quản lý thị trường gas tại Đức và sẽ giảm mức thuế điều chỉnh năng lượng từ 0.57 cent/kWh và mức thuế chuyển đổi từ 0.038 xu/kWh xuống còn 0 cent vào tháng 10.

Đối với khách hàng, điều này có nghĩa là sự tiết kiệm khoảng 130 euro cho một ngôi nhà đơn gia đình với mức tiêu thụ 20,000 kWh mỗi năm, khoảng 78 euro cho một hộ gia đình hai người với mức tiêu thụ 12,000 kWh và khoảng 33 euro cho hộ gia đình đơn người với mức tiêu thụ 2,000 kWh.

Tuy nhiên, giá không tự giảm tự động và chỉ được áp dụng cho các hợp đồng mới – vì vậy, có thể đáng để khám phá xung quanh. Việc tìm kiếm và so sánh giữa các hợp đồng khác nhau có thể giúp người tiêu dùng tận dụng lợi ích từ sự giảm giá này.

Hải Nam