Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Anh cấm quảng cáo phân biệt giới tính

Ảnh minh họa: https://pixabay.com
Anh bắt đầu áp dụng lệnh cấm tất cả các quảng cáo có nội dung phân biệt giới tính có thể gây tranh cãi, như việc một phụ nữ không thể đỗ ô tô hay phụ nữ bị cho là ít học thức hơn đàn ông…

Lệnh cấm được Cơ quan Tiêu chuẩn quảng cáo Anh (ASA) soạn thảo, sau khi dư luận đồng ý việc đưa ra quảng cáo phân biệt giới tính có thể khiến tình trạng bất bình đẳng giới gia tăng trong xã hội, giảm tiềm năng phát triển của con người và nền kinh tế nước này.

Theo Phương Nam / sggp.org.vn