Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nghỉ Hưu Sớm Với Chế Độ Bán Hưu Trí

Nghỉ Hưu Sớm Với Chế Độ Bán Hưu Trí

Đối với nhiều người, nghỉ hưu từ tuổi 55 là một ước mơ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều này, cần phải biết cách tính toán tài chính cần thiết. Ngoài ra, còn có các mô hình nghỉ hưu như chế độ bán hưu trí giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Chế độ bán hưu trí là gì?
Từ 55 tuổi, người lao động có thể bắt đầu chế độ bán hưu trí, một thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Chế độ này giúp chuyển dần vào thời kỳ nghỉ hưu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chế độ bán hưu trí không phải là quyền lợi bắt buộc, người sử dụng lao động có thể từ chối.

Hai mô hình của chế độ bán hưu trí
Có hai mô hình chính của chế độ bán hưu trí: mô hình phân phối đều và mô hình khối.

1. Mô hình phân phối đều:
– Thời gian làm việc giảm một nửa ngay lập tức.
– Lương cũng bị giảm một nửa và được tăng thêm ít nhất 20%.
– Phần tăng thêm này không phải đóng thuế và bảo hiểm.
– Người sử dụng lao động vẫn đóng ít nhất 80% các khoản bảo hiểm hưu trí, giúp người lao động không bị giảm nhiều quyền lợi khi nghỉ hưu.

Ví dụ tính toán theo mô hình phân phối đều
Người lao động có mức lương 4.200 Euro/tháng (trước thuế) với 40 giờ làm việc/tuần. Khi chuyển sang chế độ bán hưu trí, thời gian làm việc giảm còn 20 giờ/tuần và lương giảm còn 2.100 Euro/tháng. Sau đó, họ được tăng thêm 20%, tương đương 420 Euro/tháng. Tùy vào mức thuế, thu nhập sau thuế dao động từ 1.500 đến 2.100 Euro/tháng.

2. Mô hình khối:
– Thời gian trước khi nghỉ hưu chia thành hai giai đoạn bằng nhau.
– Giai đoạn đầu làm việc bình thường và giai đoạn sau nghỉ hoàn toàn.
– Lương được chia đều trong cả hai giai đoạn và được tăng thêm ít nhất 20%.

Ví dụ tính toán theo mô hình khối
Người lao động có mức lương 4.200 Euro/tháng (trước thuế) với 40 giờ làm việc/tuần. Họ chia thành hai giai đoạn bốn năm: bốn năm đầu làm việc bình thường, bốn năm sau nghỉ hoàn toàn. Lương giảm còn 2.100 Euro/tháng và được tăng thêm 420 Euro/tháng. Thu nhập sau thuế dao động từ 1.500 đến 2.100 Euro/tháng.

Tự tích lũy đủ tiền cũng là một giải pháp
Nếu không tham gia chế độ bán hưu trí, bạn có thể nghỉ hưu sớm nếu đã tiết kiệm đủ tiền. Quy tắc chung là cần tích lũy số tiền bằng 25 lần chi phí sinh hoạt hàng năm hiện tại. Ví dụ, nếu bạn tiêu 2.000 Euro/tháng, tức 24.000 Euro/năm, bạn cần tiết kiệm 600.000 Euro để có thể nghỉ hưu sớm.