Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Phân biệt nur và erst?

11/03/2019 0

1. Khi nào dùng NUR? khi muốn nói đến vật/sự việc gì rất hạn chế, nghĩa là chỉ giới hạn trong một phạm vi rất nhỏ bé của nó và cũng không thêm/bớt gì vào: […]

Phân biệt và dùng NUR và ERST?

14/02/2019 0

Khi nào dùng NUR? khi muốn nói đến vật/sự việc gì rất hạn chế, nghĩa là chỉ giới hạn trong một phạm vi rất nhỏ bé của nó và cũng không thêm/bớt gì vào: *Ich […]

1 2 3 4