Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Những Bước Cần Thực Hiện Khi Bạn Phải Nhường Đường cho Phương Tiện Cứu Hộ tại Đèn Giao Thông Có Camera

Khi bạn đang đỗ xe trước đèn đỏ, phía trước có máy chụp tự động, bạn có thể gặp phải tình huống phải nhường đường cho các phương tiện cứu hộ như xe cứu thương, cảnh sát, hoặc xe cứu hỏa.

Bạn xử lý khi đang dừng đèn đỏ mà phải nhường đường như thế nào?

  • Nếu các bạn đang dừng ở đèn đỏ và không thể tránh đi nơi khác, các bạn có thể cẩn thận đi qua vạch dừng.
  • Sau khi các xe cứu hỗ đã đi qua, các bạn chờ sau vạch dừng chờ đèn xanh hoặc quay trở lại vị trí ban đầu nếu có thể.

Khi bị máy chụp ghi lại vì phải nhường đường cho xe cứu hộ?

Trong trường hợp bị bắn tốc độ hoặc ghi lại vì đi qua đèn đỏ khi nhường đường cho phương tiện cứu hộ, bạn cần biết cách chứng minh hành động của mình là đúng đắn trước cơ quan xử phạt.

Bạn cần cung cấp thông tin chính xác về ngày, giờ và địa điểm trên tờ phiếu trả lời. Nếu có thể, bạn cũng nên nhớ biển số của xe cứu thương.

HN