Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bộ trưởng tài chính Đức muốn giảm thuế cho công dân

Đồ họa: Trung Hiếu

Ngân sách cho năm 2024 của Đức đang trong giai đoạn thảo luận quan trọng, và một trong những đề xuất nổi bật nhất đến từ Bộ trưởng Tài chính liên bang, ông Christian Lindner. Đại diện của Đảng Tự do Dân chủ (FDP) đã lên tiếng về việc cần thiết phải giảm thuế cho công dân.

Ông Lindner đã chia sẻ tại Quốc hội về kế hoạch điều chỉnh các tiêu chuẩn quy định cho tiền hỗ trợ công dân từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, số tiền miễn thuế cơ bản dự kiến sẽ tăng từ 11.604 Euro lên 11.784 Euro. Đồng thời, số tiền miễn thuế dành riêng cho trẻ em cũng sẽ tăng từ 6.384 Euro lên 6.612 Euro.

Những thay đổi này không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính phủ đối với người dân mà còn giúp giảm gánh nặng thuế cho họ. Theo ông Lindner, tổng cộng, các biện pháp giảm thuế này sẽ giúp tiết kiệm cho công dân khoảng 1,9 tỷ Euro.

HN