Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuê nhà nên biết: Thông báo hỏng hóc đúng cách

Ảnh minh họa: https://pixabay.com

TBVĐ- Khi có hư hỏng, người thuê không chỉ có quyền yêu cầu giảm tiền nhà, mà còn có thể yêu cầu chủ nhà sửa chữa.

Theo luật, vào thời điểm cho thuê và trong thời gian thuê, người cho thuê phải đảm bảo tình trạng căn hộ như đã ghi trong hợp đồng.

Tuy nhiên, khi có hỏng hóc, người thuê phải thông báo ngay cho chủ nhà và yêu cầu sửa chữa bằng cách gửi thông báo hỏng hóc, trong đó mô tả chi tiết tình trạng và có thể đưa ra thời hạn sửa chữa, thông thường 2 tuần.

Người thuê không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm thông báo hỏng hóc. Trong tình huống nguy hiểm, chẳng hạn khi vỡ ống nước, người thuê có thể tự tìm thợ sửa gấp để tránh những thiệt hại khác.

Thông báo hỏng hóc phải được gửi đến tay người cho thuê sao cho có thể thấy rõ ngày đến nơi. Có thể gửi thư bảo đảm hay đưa tận tay người cho thuê và ghi rõ ngày nhận. Hoặc có thể ném vào thùng thư của chủ nhà có người biết rõ nội dung thông báo làm chứng.

Nếu người cho thuê không có phản ứng gì sau khi nhận thông báo hay từ chối sửa chữa, người thuê có thể yêu cầu giảm tiền nhà mức hợp lý, hay đối với những hỏng hóc nặng có thể chấm dứt hợp đồng. Nếu đồ đạc người thuê bị ảnh hưởng vì hư hỏng đó, người cho thuê phải bồi thường.

Nếu hết thời hạn, người cho thuê vẫn chưa sửa chữa, người thuê có thể tự sửa và yêu cầu bồi thường hoặc kiện ra tòa đối với hư hỏng nặng, nhưng đó là một quá trình mất thời gian.

V.Đ