Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quyền lợi cha mẹ khi con bị ốm: Tiền nghỉ ốm dành cho con Kinderkrankgeld

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Người lao động sẽ được nhận tiền nghỉ ốm dành cho con (Kinderkrankgeld), khi phải nghỉ làm để chăm con ốm.

Cha mẹ có quyền nghỉ làm để chăm sóc con bị ốm trong bao nhiêu ngày?

Cha mẹ được bảo hiểm y tế có thể xin nhận tiền trợ cấp Kinderkrankengeld trong năm 2022 và 2023, với mỗi đứa trẻ được bảo hiểm y tế theo luật, có thể xin nghỉ làm trong 30 ngày làm việc (60 ngày làm việc đối với người đơn thân). Trong trường hợp có nhiều hơn một đứa trẻ, quyền lợi này áp dụng tối đa là 65 ngày làm việc cho mỗi phụ huynh, và 130 ngày làm việc cho người đơn thân.

Số tiền trợ cấp Kinderkrankengeld là bao nhiêu?

Thông thường, số tiền trợ cấp Kinderkrankengeld tương đương với 90% thu nhập bị mất. Tuy nhiên, số tiền Kinderkrankengeld không được vượt quá 70% giới hạn đóng bảo hiểm hàng ngày trong bảo hiểm y tế (năm 2023 là 116,38 euro).

Cha mẹ có thể đăng ký xin nhận trợ cấp Kinderkrankengeld tại cơ quan bảo hiểm y tế của họ.

Điều kiện xin Kinderkrankgeld

  • Con dưới 12 tuổi;
  • Có giấy chứng nhận của bác sỹ;
  • Việc chăm sóc con tại nhà là cần thiết;
  • Bố/ mẹ và con phải là thành viên của bảo hiểm y tế nhà nước;
  • Trong hộ gia đình không có người nào khác có thể thay thế chăm con.
  • Cần có một giấy chứng nhận từ bác sĩ xác nhận rằng trẻ cần được chăm sóc do bị bệnh.