Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Cuộc sống ở Đức: Những điều cần biết về số bảo hiểm hưu trí Rentenversicherungsnummer (Sozialversicherungsnummer)

Rentenversicherungsnummer (Sozialversicherungsnummer) một chuỗi mười hai ký tự quan trọng, sẽ đi cùng bạn suốt quá trình làm việc và thời gian hưu trí. Dưới đây là một số cách bạn có thể tìm hiểu hoặc yêu cầu số Bảo hiểm Hưu trí của mình.

Số bảo hiểm hưu trí – Renten­versicherungs­nummer là gì?

Số Bảo hiểm Hưu trí (RVNR) được sử dụng bởi hệ thống bảo hiểm hưu trí theo pháp luật để lưu trữ tất cả thông tin về một người được bảo hiểm. Từ năm 2005, số này được cấp ngay sau khi sinh và sẽ đi theo suốt đời người đó, cũng được gọi là Số Bảo hiểm Xã hội (Sozial­versiche­rungsnummer).

Ví dụ về số Bảo hiểm Hưu trí và ý nghĩa của từng vị trí: 01 010599 E 143

Vị trí

Ý nghĩa

Ví dụ

1–2

Số khu vực của tổ chức Bảo hiểm Hưu trí

01

3–4

Ngày sinh của người được bảo hiểm

01

5–6

Tháng sinh của người được bảo hiểm

05

7–8

Năm sinh của người được bảo hiểm (hai chữ số cuối)

99

9

Chữ cái đầu tiên của tên gốc khi sinh của người được bảo hiểm

E

10–11

Số seri (Nam: 00–49, Nữ/khác: 50–99)

14

12

Số kiểm tra nội bộ

3

Vì sao bạn cần số bảo hiểm hưu trí khi sống ở Đức?

Khi sống ở Đức bạn cần số Bảo hiểm Hưu trí để:

  • Nhà tuyển dụng (khi nhận công việc mới)
  • Yêu cầu thông tin về tài khoản bảo hiểm
  • Nộp đơn xin hưu trí hoặc hưu trí do giảm khả năng làm việc
  • Đăng ký thất nghiệp

Làm thế nào để tìm Số Bảo hiểm Hưu trí?

Khi bạn tham gia một công việc đầu tiên mà có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bạn sẽ nhận được một Chứng thực Bảo hiểm Xã hội. Trên chứng thực này, số Bảo hiểm Hưu trí của bạn sẽ được in rõ.

Bạn cũng có thể tìm thấy số này trên các tài liệu khác như thông tin hưu trí hàng năm, bảng lương hàng tháng hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bảo hiểm Xã hội.

Đã mất hoặc không biết Số Bảo hiểm Hưu trí?

Nếu bạn không còn nhớ hoặc đã mất chứng thực có số này, hãy yên tâm vì có một số cách để yêu cầu lại:

Liên hệ trực tiếp với Cơ quan Bảo hiểm Hưu trí Đức: Bạn có thể viết email hoặc gọi đến số dịch vụ miễn phí 0800-1000-4800. Vì lý do bảo mật, số Bảo hiểm Hưu trí chỉ được gửi qua thư.

Liên hệ với Bảo hiểm y tế: Đối với điều này, bạn cần đến văn phòng của bảo hiểm y tế và xuất trình chứng minh thư.

Nếu Chứng thực Bảo hiểm Xã hội của bạn bị hủy hoặc mất, bạn cũng có thể yêu cầu một chứng thực mới. Việc này có thể thực hiện một cách dễ dàng thông qua một biểu mẫu trực tuyến của Cơ quan Bảo hiểm Hưu trí Đức. Bảo hiểm y tế cũng có thể yêu cầu một chứng thực cho bạn.

Hải Nam