Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nhập cảnh vào Đức đối với người đã được tiêm chủng đầy đủ

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Người đã được tiêm chủng đầy đủ phòng ngừa vi rút SARS-CoV-2 bằng vắc xin được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) phê duyệt (hoặc các loại vắc xin tương đương được sử dụng ở các nước thứ ba) có thể nhập cảnh vào Đức từ Việt Nam. Những người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội / Tổng lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này không áp dụng đối với việc nhập cảnh từ những nước được phân loại là vùng có lây nhiễm biến thể của vi rút Sars-Cov-2. Hiện tại vẫn có lệnh cấm vận chuyển từ những nước này vào Đức.

Chỉ những người đã được tiêm chủng bằng loại vắc-xin được liệt kê trên trang web của Viện Paul Ehrlich (PEI) (https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19) mới có thể nhập cảnh (xem chi tiết phía dưới). Hiện tại, điều này chỉ áp dụng cho các loại vắc xin được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) phê duyệt hoặc các loại vắc xin tương đương được sử dụng ở các nước thứ ba. Cũng có kế hoạch sẽ áp dụng quy định này với các loại vắc-xin khác có tiêu chuẩn bảo vệ tương đương sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra cần thiết.

Chứng nhận tiêm chủng

Trong mọi trường hợp, để được nhập cảnh thì chứng nhận tiêm chủng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu ở mục 1, 2 và 3 dưới đây:

  1. Đó phải là chứng nhận kỹ thuật số về Covid của EU hoặc chứng nhận tiêm chủng tương đương ở dạng kỹ thuật số hoặc văn bản giấy bằng tiếng Đức/ tiếng Anh/ tiếng Pháp/ tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha. Ảnh chụp giấy chứng nhận không được coi là chứng nhận kỹ thuật số. Chứng nhận kỹ thuật số phải do cơ quan có thẩm quyền cấp và chuyển dưới dạng kỹ thuật số tới người được cấp.
  2. Chứng nhận phải có các thông tin sau:

a) Dữ liệu cá nhân của người được tiêm chủng (ít nhất là họ, tên và ngày tháng năm sinh hoặc số hộ chiếu/giấy tờ đi lại có ảnh sẽ được mang theo và xuất trình khi kiểm tra)

b) Ngày tiêm chủng, số mũi tiêm chủng,

c) Tên của vắc xin,

d) Tên bệnh đã được tiêm phòng và

e) Các đặc điểm để nhận ra cá nhân hoặc tổ chức nào đã thực hiện việc tiêm chủng hoặc đã cấp chứng nhận, ví dụ như ký hiệu chính thức hoặc tên của cơ quan cấp.

3. Bản thân việc tiêm chủng cũng phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Các yêu cầu bắt buộc này được Viện Paul Ehrlich công bố trên trang web https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 và liên quan tới:

a) Loại vắc xin được sử dụng

b) Số mũi tiêm cần thiết của liều cơ bản để đạt được hiệu quả bảo vệ đầy đủ

c) Những mũi tiêm nhắc lại cần thiết để tiếp tục đạt được hiệu quả bảo vệ đầy đủ

d) Khoảng thời gian

aa) phải đợi sau khi tiêm chủng để đạt được hiệu quả bảo vệ đầy đủ

bb) tối đa cho phép giữa các mũi tiêm cơ bản hoặc giữa các mũi tiêm nhắc lại

Do vậy trước mỗi chuyến đi quý vị vui lòng kiểm tra xem chứng nhận tiêm chủng của mình có đáp ứng các yêu cầu nêu trên hay không, cụ thể là liệu việc tiêm chủng của quý vị có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được công bố trên trang web của Viện Paul Ehrlich hay không.

Những người chưa đủ mười hai tuổi và chưa được tiêm chủng có thể nhập cảnh nếu có chứng nhận xét nghiệm âm tính (xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên) và đi cùng với ít nhất một bên cha mẹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Người chưa đủ sáu tuổi không cần phải có chứng nhận xét nghiệm.

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam