Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuê nhà ở Đức: Người thuê được giữ bao nhiêu chìa khóa?

Ảnh minh họa: pixabay.com

Số chìa khóa mà người thuê được giữ phụ thuộc vào số lượng người sống trong căn nhà.

Ví dụ, theo một phán quyết của tòa án Schöneberg, trong một căn hộ đơn thân, người thuê được cấp 2 chìa khóa cho cửa ra vào và 2 chìa khóa cho căn hộ (Án số 103 C 406/90). Với mỗi thành viên tiếp theo, người thuê được cung cấp thêm một chìa khóa của mỗi loại (Phán quyết tòa án Berlin, án số 61 T 32/85).

Nếu số lượng chìa khóa không đủ cho tất cả các người cùng sống, người cho thuê phải trả tiền để làm thêm chìa khóa. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong trường hợp người thuê cần chìa khóa để cho người làm vệ sinh hoặc những người thân khác vào nhà. Nếu người thuê muốn đánh thêm chìa khóa, họ phải tự trả tiền và báo cho chủ nhà biết.

Nếu người thuê thay thế một ổ khóa mới và muốn sử dụng nhiều chìa khóa hơn, họ được tự do làm như vậy. Tuy nhiên, khi người thuê chuyển đi, họ phải thay lại ổ khóa cũ.

Về việc cung cấp chìa khóa cho người đưa thư và giao báo, nếu người đưa thư không thể mở cửa từ bên ngoài, người thuê có thể cung cấp một chìa khóa nhà cho họ. Chủ nhà phải chấp nhận điều này, nhưng có thể yêu cầu người thuê cung cấp tên người giữ chìa khóa (phán quyết tòa án Mainz, án số 80 C 96/07). Điều này cũng áp dụng khi người thuê đi vắng lâu dài. Khi đó, người thuê phải cung cấp tên của người giữ chìa khóa dự phòng cho chủ nhà. Nếu người thuê không thông báo và nhà bị thiệt hại trong thời gian vắng mặt, người chủ có thể yêu cầu người thuê bồi thường (phán quyết tòa án Liên bang số VIII ZR 164/70).