Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi nào người tự hành nghề ở Đức được nhận tiền thất nghiệp loại I (Arbeitslosengeld I)

Ảnh minh họa: pixabay.com

Để có quyền được hưởng trợ cấp thất nghiệp loại I (Arbeitslosengeld I), người làmtự hành nghề đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh tự do. Điều này đảm bảo rằng họ đã tích luỹ quyền lợi trong hệ thống bảo hiểm trước khi gặp khó khăn.

Sau khi bắt đầu hoạt động tự do, nếu họ đối mặt với tình trạng thất nghiệp, họ phải báo cáo tình trạng này cho cơ quan chức năng để có thể xem xét và xác định quyền lợi.

Hơn nữa, trong vòng 30 tháng trước khi thất nghiệp, họ phải tham gia bảo hiểm ít nhất 12 tháng.

Thời gian này bao gồm cả thời kỳ tham gia bảo hiểm tự nguyện hoặc thời kỳ bắt buộc tham gia bảo hiểm do có công việc.

Những người không tham gia bảo hiểm có thể vẫn có quyền lợi còn lại về trợ cấp thất nghiệp loại I: Điều này đòi hỏi họ đã từng có công việc bảo hiểm xã hội trước khi làm việc tự do, đã nhận trợ cấp thất nghiệp và thời gian nhận trợ cấp chưa hết. Kể từ khi có quyền lợi trợ cấp thất nghiệp này, không được quá 4 năm.

HN