Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Cuộc Khảo Sát Mới Cho Thấy Đa Số Người Dân Đức Phản Đối Đình Công Cảnh Báo của Công Đoàn Lái Tàu (GDL)

Một cuộc khảo sát gần đây đã tiết lộ rằng phần lớn người dân tại Đức không ủng hộ cuộc đình công cảnh báo của Công đoàn Lái Tàu Đức (GDL).

Cuộc khảo sát do Yougov thực hiện đã thu hút sự tham gia của khoảng 3.700 người, và kết quả cho thấy 59% số người được hỏi không bày tỏ sự đồng tình hoặc hiểu biết về cuộc đình công này.

Mặc dù có một phần không nhỏ, khoảng 30%, bày tỏ sự thông cảm với cuộc đấu tranh lao động, nhưng rõ ràng là có một bức tranh lớn hơn về sự chia rẽ trong dư luận.

Điều đáng chú ý là sự khác biệt trong quan điểm giữa các nhóm tuổi. Trong số những người trẻ tuổi, tỷ lệ những người thông cảm cao hơn, với khoảng 38% ở độ tuổi từ 25 đến 34 tuổi bày tỏ sự ủng hộ.

Trái lại, chỉ có một phần tư trong số những người trên 55 tuổi thể hiện sự thông cảm.

HN