Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuê nhà ở Đức: Quyền Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà Trong Các Trường Hợp Đặc Biệt

Trong quan hệ thuê nhà, việc chấm dứt hợp đồng không phải lúc nào cũng đơn giản, đặc biệt khi các bên đã ký kết các điều khoản nhất định. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt cho phép người thuê chấm dứt hợp đồng sớm hơn so với thời hạn đã định, mà không cần phải chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào. Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

Cải tạo Căn Hộ

Trong trường hợp chủ nhà thông báo về việc cải tạo toàn diện căn hộ, người thuê có quyền chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn. Theo luật pháp, sau khi nhận thông báo, người thuê có thể thông báo chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng sau tiếp theo (§ 555e BGB). Ví dụ, nếu thông báo cải tạo được nhận vào tháng Tư, người thuê có quyền chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng Sáu.

Tăng Giá Thuê

Khi có thông báo về việc tăng giá thuê, người thuê có ‘quyền chấm dứt hợp đồng đặc biệt’. Người thuê được phép xem xét và phản đối việc tăng giá và sau đó có thể chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng sau tiếp theo, kể từ thời điểm họ nhận được thông báo (§ 561 BGB).

Nguy Hiểm đối với Sức Khỏe

Nếu căn hộ bị nấm mốc hoặc có tình trạng xuống cấp nghiêm trọng đến mức tạo ra một mối nguy hiểm thực sự cho sức khỏe, người thuê có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức mà không cần phải thông báo trước (§ 543 BGB).

Người Thuê Qua Đời

Trong trường hợp người thuê qua đời, người sống sót trong hộ gia đình có thể chấm dứt hợp đồng với thời hạn thông thường. Nếu chỉ có một vợ hoặc chồng là chủ thuê chính và người đó qua đời, hợp đồng thuê sẽ tự động chuyển sang cho người sống sót. Đối với người thừa kế, họ có quyền chấm dứt hợp đồng trong vòng ba tháng, nếu không muốn tiếp tục sử dụng căn hộ.

Những quyền chấm dứt hợp đồng này được thiết kế để bảo vệ người thuê trước các tình huống không lường trước được và đảm bảo rằng họ không bị mắc kẹt trong một hợp đồng thuê không còn phù hợp với hoàn cảnh cá nhân hoặc sức khỏe của họ. Việc hiểu biết rõ ràng về quyền của mình là rất quan trọng trong việc đảm bảo một mối quan hệ thuê nhà lành mạnh và công bằng.

HN