Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuê nhà ở Đức: Khi nào chủ nhà được phép chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

Ảnh minh họa: Trần Chất

Chủ nhà có quyền đuổi người thuê nếu họ vi phạm các nghĩa vụ trong hợp đồng và việc tiếp tục hợp đồng thuê không thể được chấp nhận bởi chủ nhà.

Điều này được quy định trong Điều 543 của Luật Dân sự. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, việc đuổi người thuê có thể thực hiện ngay lập tức. Đối với các vi phạm không nghiêm trọng hơn, trước tiên cần có một thông báo vi phạm gọi là “Abmahnung”.

Mẫu thông báo vi phạm (“Abmahnung”): “Nếu điều này tái diễn, tôi sẽ đuổi bạn.” Thông báo vi phạm phải rõ ràng thể hiện những gì chủ nhà mong muốn từ người thuê. Nó cũng chỉ có hiệu lực khi thực sự là một vi phạm nghiêm trọng.

Hành vi của khách hoặc người đến thăm mà làm phiền đến sự hòa hợp và yên bình trong cộng đồng cư dân cũng được coi là vi phạm nghĩa vụ của người thuê. Người thuê chịu trách nhiệm cho việc vi phạm nghĩa vụ của họ cũng giống như việc chấp hành nghĩa vụ của chính họ. Vì vậy, một phụ nữ ở München phải rời khỏi căn hộ của mình sau 14 năm, vì bạn trai của cô ta thường xuyên xảy ra xích mích với những người thuê khác và đã xúc phạm họ (Tòa án Liên bang, phán quyết ngày 25.08.2020. Số vụ: VIII ZR 59/20).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc chấm dứt hợp đồng thuê không được thực hiện một cách tự ý. Chủ nhà phải có cơ sở hợp lý và hành động hợp pháp để tránh vi phạm quyền của người thuê.

HP