Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Số Lượng Sinh Viên Mới ở Đức Tăng Trở Lại trong Năm 2023

Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thống kê Liên bang ở Wiesbaden, số lượng sinh viên bắt đầu học tập tại các trường đại học trong năm 2023 đã chứng kiến một sự tăng nhẹ. Cụ thể, có tới 481.500 người đã đăng ký học lần đầu tiên, một bước tiến đáng kể so với con số 473.700 của năm học 2022, tăng 7.800 sinh viên hay 1,6 phần trăm.

Sự gia tăng này đánh dấu lần thứ hai liên tiếp mà số lượng tân sinh viên tăng lên, một tín hiệu tích cực cho hệ thống giáo dục đại học sau những ảnh hưởng của đại dịch Corona. Tuy nhiên, dù có sự tăng trưởng, con số này vẫn chưa thể vượt qua mức kỷ lục trước đại dịch, khi năm 2019 ghi nhận có tới 508.700 sinh viên mới.

Sự phục hồi này là một dấu hiệu đáng mừng cho cả sinh viên và các trường đại học, cũng như cho nền kinh tế nói chung. Sự tăng trưởng của số lượng sinh viên không chỉ phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của giới trẻ đối với việc học tập và nghiên cứu, mà còn góp phần vào việc tạo ra một lực lượng lao động trẻ trung, năng động và hiểu biết sâu rộng, đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm hiện đại.

Mặc dù con số này vẫn còn thấp hơn so với mức độ trước đại dịch, nhưng bước tiến này vẫn được xem là một kết quả khả quan trong bối cảnh toàn cầu hiện nay.

HN