Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tác Động của Môi Trường Học Đường Đến Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Di Cư

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Nghiên Cứu Mới Nhấn Mạnh Tầm Quan Trọng của Việc Phân Bổ Học Sinh Trong Các Lớp Học Đa Dạng

Một nghiên cứu gần đây của Viện Ifo cùng với Đại học Milano-Bicocca ở Ý đã chỉ ra rằng, thành tích học tập của học sinh di cư bị ảnh hưởng tiêu cực khi họ học cùng với nhiều bạn học có kết quả học tập yếu kém. Điều này đặc biệt quan trọng và cần được chú ý trong quá trình giáo dục và phát triển chương trình học tại các trường học.

Phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường học đường đa dạng và cân bằng. Các tác giả của nghiên cứu khuyến nghị rằng, các lớp học nên được phân bổ học sinh một cách cẩn thận để đảm bảo sự đa dạng về trình độ và nền tảng văn hóa, giúp tăng cường khả năng học tập cho tất cả học sinh.

Những học sinh chịu ảnh hưởng nhiều nhất thường là những em đến từ môi trường có điều kiện kém, không sử dụng ngôn ngữ của quốc gia nhập cư tại nhà hoặc có cha mẹ sinh ra ở nước ngoài. Trong khi đó, những học sinh có điều kiện tốt hơn và có nguồn gốc di cư lại không chịu ảnh hưởng tương tự.

Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức mà môi trường học đường có thể tác động đến kết quả học tập của học sinh, đặc biệt là trong bối cảnh học sinh di cư. Điều này gợi ý rằng việc tạo ra một môi trường học tập hỗ trợ và tích cực không chỉ giúp học sinh di cư mà còn nâng cao chất lượng giáo dục cho tất cả học sinh.

HN