Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Friedrich Merz, Chủ tịch CDU, Khẳng Định Không Hợp Tác với AfD

Chủ tịch CDU Friedrich Merz đã tuyên bố rõ ràng chống lại việc hợp tác giữa đảng của ông với AfD trước cuộc họp kín của ban lãnh đạo liên bang.

Khi được hỏi liệu ông có chắc chắn rằng không có liên đoàn CDU nào sẽ dung túng cho một chính phủ thiểu số của AfD không?

Merz trả lời “Rhein-Neckar-Zeitung”: “Chúng tôi có một quyết định rõ ràng về vấn đề này, mà chúng tôi sẽ khẳng định lại trong cuộc họp kín của ban lãnh đạo liên bang vào cuối tuần này: Sẽ không có sự hợp tác nào giữa CDU và AfD”.

Quyết định này không chỉ là một phản ứng chính trị đối với các vấn đề hiện tại mà còn phản ánh cam kết của CDU trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ và chống lại các chủ nghĩa cực đoan.

Theo ZDF