Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quy định về việc làm và công nhận bằng cấp từ tháng 3 năm 2024: Lưu trú cho thẩm định bằng cấp từ nước thứ 3

Quy định về việc cư trú để công nhận bằng cấp nghề ở nước ngoài (Aufenthalt zur Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation)

Cơ hội cư trú để tham gia các chương trình đào tạo tại Đức được mở rộng. Giấy phép cư trú dài 18 tháng trước đây để thực hiện các biện pháp điều chỉnh (§16 d Abs. 1 AufenthG) bây giờ được cấp lần đầu tiên cho 24 tháng. Có khả năng gia hạn thêm 12 tháng với thời gian cư trú tối đa là ba năm. Nhờ vậy, nhà tuyển dụng có thêm thời gian linh hoạt.

Công việc bán thời gian trong quá trình đào tạo được tăng từ 10 lên 20 giờ mỗi tuần. Điều này giúp cho những người lao động tiềm năng dễ dàng tiếp cận thị trường lao động.

Việc thực hiện các chương trình đào tạo tại Đức nhằm đạt được sự tương đương đầy đủ của các bằng cấp nghề nước ngoài. Đạo luật nhập cư lao động chuyên môn mới giới thiệu hai con đường mới:

Nhập cảnh và làm việc trong khuôn khổ một quan hệ đối tác công nhận trình độ hoặc bằng cấp chuyên môn của người nước ngoài (Einreise und Beschäftigung im Rahmen einer Anerkennungspartnerschaft)

Với quan hệ đối tác này, có khả năng nhận giấy phép cư trú để thực hiện một công việc chuyên môn và thực hiện quy trình công nhận cần thiết sau khi nhập cảnh. Khác với các cơ hội trước đây để thực hiện các chương trình đào tạo, trong trường hợp này, trước khi nhập cảnh, không cần khởi xướng một quy trình công nhận hoặc có một quyết định về sự tương đương một phần. Việc cấp visa được liên kết với nghĩa vụ của người lao động tiềm năng và nhà tuyển dụng để đệ trình yêu cầu công nhận và tích cực tiến hành quy trình sau khi nhập cảnh. Điều kiện cơ bản cho mối quan hệ đối tác này, ngoài hợp đồng lao động, là sự có mặt của một bằng cấp nghề đòi hỏi ít nhất hai năm đào tạo hoặc một bằng cấp đại học – cả hai đều phải được công nhận bởi quốc gia đào tạo -, cùng với khả năng nói tiếng Đức ở mức A2 (GER). Giấy phép cư trú thường được cấp trong một năm và có thể được gia hạn lên đến ba năm.

Lưu trú trước đây dành cho việc công nhận theo § 16 d Abs.3 (cũ) sẽ không còn tồn tại trong tương lai khi chủ yếu thiếu kỹ năng trong thực hành doanh nghiệp. Những người có thông báo về sự tương đương một phần, những người chủ yếu thiếu kỹ năng trong thực hành doanh nghiệp, có hai lựa chọn cho mục đích công nhận nghề nghiệp tại Đức: Họ có thể trong tương lai – giống như trước đây – hoặc thực hiện một biện pháp đào tạo (§ 16 d Abs. 1 AufenthG) hoặc trong khuôn khổ một quan hệ đối tác công nhận (§ 16 d Abs. 3 mới AufenthG) nhập cảnh.

Nhập cảnh để tiến hành phân tích trình độ chuyên môn (Einreise zur Durchführung einer Qualifikationsanalyse): Những người tìm kiếm sự công nhận, người mà theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền nên tiến hành phân tích trình độ chuyên môn tại Đức để xác định sự tương đương của bằng cấp nước ngoài của họ, có thể được cấp giấy phép lưu trú lên đến sáu tháng cho mục đích này. Một trong những yêu cầu là họ phải chứng minh kỹ năng tiếng Đức. Thông thường, kỹ năng tiếng Đức yêu cầu ít nhất ở cấp độ A2 (GER).

Theo: https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/fachkraefteeinwanderungsgesetz#:~:text=Einreise%20zur%20Durchf%C3%BChrung%20einer%20Qualifikationsanalyse,Aufenthaltstitel%20von%20bis%20zu%20sechs