Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ảnh Hưởng của Sử Dụng Các Thiết Bị Điện Tử Đến Sự Phát Triển Não Bộ

Việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều có thể gây ra nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Theo Tiến sĩ Avelina Lovis Schmidt, nhà tâm lý học tại Đại học Kỹ thuật Chemnitz, sự phát triển về nhận thức, xã hội và cảm xúc của giới trẻ bị ảnh hưởng bởi thời gian sử dụng các thiết bị điện tử. Bà nhấn mạnh rằng không phải số phút sử dụng màn hình mà chính là nội dung của các phương tiện truyền thông mới là yếu tố quan trọng nhất. Mỗi khoảnh khắc trước điện thoại, tivi hay máy tính là thời gian não bộ mất đi cơ hội để trải nghiệm trong môi trường thực tế, từ đó làm giảm thời gian học hỏi và phát triển.

Nghiên cứu của Lovis Schmidt cho thấy sự liên kết giữa việc sử dụng màn hình và kết quả học tập kém, cùng với khả năng tập trung giảm sút. Việc chơi trò chơi điện tử ngoài giờ học có thể làm mất đi ba đến bốn giờ quý báu, thời gian mà lẽ ra nên được dành cho việc học tập và phát triển kỹ năng.