Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hiệp Hội Bác Sĩ Gia Đình Đức Yêu Cầu Tái Áp Dụng Xác Nhận Nghỉ Ốm Qua Điện Thoại

Đồ họa: Trung Hiếu

Trước tình hình số ca nhiễm bệnh tăng cao, Hiệp hội Bác sĩ Gia đình đã yêu cầu tái áp dụng nhanh chóng việc xác nhận nghỉ ốm qua điện thoại.

‘Không thể hiểu nổi tại sao điều này chưa xảy ra’, Markus Beier, Chủ tịch liên đoàn Bác sĩ Gia đình liên bang, nói với RND.

Theo ông Beier, việc xác nhận nghỉ ốm qua điện thoại đã là một sự giảm tải cần thiết trong mùa đông này.

Một đạo luật được thông qua vào mùa hè quy định việc xác nhận nghỉ ốm qua điện thoại nên trở thành một biện pháp lâu dài.

Theo ZDF