Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

FKS: Cơ quan kiểm soát và phòng chống lao động chui lậu tại Đức

Ảnh minh họa: pixabay.com

FKS (tiếng Đức: Finanzkontrolle Schwarzarbeit) là cơ quan kiểm soát và phòng chống lao động chui  (illegale Beschäftigung) tại Đức.

Lao động chui là những người nước ngoài lao động không có giấy phép lưu trú hoặc giấy phép lao động, hoặc những người lao động hợp pháp nhưng không đăng ký lao động. Những người này không trích nộp bảo hiểm xã hội và thuế lương, và có thể nhận được các khoản trợ cấp xã hội bất chính.

FKS được giao nhiệm vụ kiểm tra lao động chui từ năm 1991 và được thực hiện bởi Hải quan với sự hỗ trợ của bộ phận Finanzkontrolle Schwarzarbeit. FKS không phụ thuộc vào đối tượng có bị nghi vấn hay không mà thực hiện nhiệm vụ kiểm tra bất kể ai.

Nếu FKS phát hiện ra các trường hợp lao động đen, họ có thể yêu cầu những người liên quan trả lại các khoản thuế và bảo hiểm xã hội còn thiếu, đồng thời có thể áp dụng các biện pháp phạt tiền hoặc đưa ra trước tòa để xử lý.

Các biện pháp kiểm tra của FKS có thể dựa trên xác suất ngẫu nhiên hoặc hướng vào những chỗ có nhiều khả năng xảy ra lao động chui hoặc những nơi xuất hiện nghi ngờ. Họ có thể thực hiện kiểm tra tại các công trình xây dựng, các quán bar, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh khác để đảm bảo rằng các quy định pháp luật được tuân thủ.

Trong quá trình kiểm tra, FKS sẽ tìm kiếm các dấu hiệu của việc lạm dụng trợ cấp xã hội, xác định việc có tồn tại lao động chui và có đủ giấy phép lao động hay không, và đảm bảo các điều kiện làm việc của lao động nước ngoài được bảo vệ.

Vì vậy, FKS là cơ quan quan trọng trong việc ngăn chặn và đối phó với tình trạng lao động lậu tại Đức.

HN