Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Cuộc sống ở Đức: Tiền trợ cấp chăm sóc (Pflegegeld) là gì? Ai có thể nhận được?

Ảnh minh họa: pixabay.com

Pflegegeld là một khoản tiền trợ cấp chăm sóc dành cho người cần chăm sóc tại Đức. Nó được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính cho những người cần chăm sóc tại nhà thay vì tại các cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc bệnh viện.

Mục đích của Pflegegeld: Khoản tiền này nhằm giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho những người cần chăm sóc, cho phép họ tự quyết định cách sử dụng tiền để đáp ứng nhu cầu chăm sóc của mình. Điều này có thể bao gồm việc thanh toán cho người giúp việc, dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc đơn giản là hỗ trợ người thân trong gia đình khi chăm sóc họ.

Ai có quyền nhận Pflegegeld?: Những người đã mua bảo hiểm y tế ở Đức và đóng góp vào bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (Pflegeversicherung) có thể đủ điều kiện nhận Pflegegeld nếu họ đáp ứng các tiêu chí về nhu cầu chăm sóc. Nếu một người cần chăm sóc quyết định chăm sóc tại nhà, họ có thể yêu cầu tiền Pflegegeld từ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm.

Mức độ hỗ trợ: Mức độ trợ cấp phụ thuộc vào “Pflegegrad” (Mức chăm sóc) của người đó, với các mức độ chăm sóc từ Pflegegrad 2 đến Pflegegrad 5, số tiền tương ứng hàng tháng là Mức 2 – 316 Euro, Mức 3 – 545 Euro, Mức 4 – 728 Euro, Mức 5 – 901 Euro.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các mức trên sẽ tăng thêm 5%. Một sự tăng khác sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, và là 4,5%. Sự tăng này đã được quốc hội Đức quyết định.

HN