Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chương trình đổi bằng lái xe lấy vé 49 Euro: Những thành phố nào khuyến khích từ bỏ ô tô lấy vé Deutschlandticket

Nhiều thành phố ở Đức hiện nay đang thực hiện một chương trình nhằm khuyến khích người dân giảm sử dụng ô tô và tăng cường lựa chọn giao thông công cộng. Với mục tiêu này, một số thành phố và khu vực đã giới thiệu chương trình cho phép công dân nộp lại bằng lái xe của mình đổi lấy một vé giao thông công cộng hàng tháng trị giá 49 euro, được gọi là Deutschlandticket.

Thủ đô cũ của liên bang Bonn cho phép công dân trên 60 tuổi đổi bằng lái xe của họ trong sáu tháng lấy một vé miễn phí trị giá 49 Euro. Chi phí cho việc này sẽ do thành phố Bonn chi trả.

Ở Dortmund, công dân cũng có thể tự nguyện nộp lại bằng lái xe và nhận lại một vé miễn phí cho toàn Đức kéo dài hai tháng – nơi nhận bằng lái và cung cấp vé là DSW21.

Ở Ennepe-Ruhr-Kreis, một vùng thuộc Nordrhein-Westfalen, trong năm nay đã có 130 công dân đăng ký chương trình đổi vé của huyện, theo đó: Ai tự nguyện nộp bằng lái xe và chuyển sang sử dụng xe bus và tàu sẽ nhận được một vé miễn phí cho toàn Đức trong một năm. Do số lượng người quan tâm nhiều, việc lựa chọn ai sẽ nhận được một trong 20 vé đặc biệt này đã phải dựa vào việc bốc thăm.

Ở Leverkusen, công dân trên 75 tuổi cũng có cơ hội nhận một gói đăng ký hàng năm miễn phí trị giá 49 Euro khi từ bỏ giấy phép lái xe của mình. Những người quan tâm sẽ nhận được một phiếu quà tặng, có thể đổi lấy vé toàn Đức tại công ty giao thông địa phương Wupsi.

Và tại thành phố cảng Lübeck, công dân khi từ bỏ giấy phép lái xe của mình có thể nhận một vé toàn Đức miễn phí kéo dài một năm. Thêm vào đó, tại Lübeck, việc sử dụng phà Priwall dành cho người đi bộ cũng được bao gồm. Chương trình này là một thử nghiệm kéo dài ba năm với số lượng vé giới hạn.

Theo utopia.de