Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Vì sao nông dân Đức biểu tình phản đối Chính Sách Nông Nghiệp

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Ngọn lửa giận dữ của nông dân bùng lên từ kế hoạch cắt giảm trợ cấp cho ngành nông nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng ngân sách.

Ngọn lửa giận dữ của nông dân bùng lên từ kế hoạch cắt giảm ngân sách được Chính phủ liên bang dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Vào tháng 12 năm 2023, liên minh cầm quyền đã công bố kế hoạch loại bỏ ưu đãi thuế cho dầu diesel nông nghiệp và không miễn thuế xe cộ cho ngành nông nghiệp và lâm nghiệp nữa.

Từ tháng 12, nông dân nam và nữ tại nhiều nơi ở Đức thường xuyên biểu tình phản đối kế hoạch tiết kiệm của Chính phủ liên bang. Chính phủ đã phần nào nhượng bộ, quyết định không bãi bỏ miễn thuế xe cộ. Và ưu đãi thuế đối với dầu nông nghiệp trong năm nay sẽ chỉ giảm 40% và sau đó sẽ được loại bỏ hoàn toàn trong hai bước tiếp theo đến năm 2026. Đây là một thành công đầu tiên cho nông dân, nhưng họ vẫn chưa hài lòng.

Họ vẫn dự định biểu tình vào tuần tới. Từ ngày 8 tháng 1, một tuần lễ hành động được công bố.

HN (Tổng hợp)