Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khủng Hoảng Ngân Sách: Ngành Công Nghiệp Quốc Phòng Cảnh Báo về Việc Tiết Kiệm

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Ngành công nghiệp quốc phòng đã cảnh báo về việc tiết kiệm trong lĩnh vực quốc phòng trước khủng hoảng ngân sách và yêu cầu cam kết với mục tiêu hai phần trăm của NATO.

“Đức không còn có khả năng tự vệ,” Susanne Wiegand, giám đốc của nhà sản xuất hộp số xe tăng Renk, nói với tờ “Augsburger Allgemeine”.

“Một nền dân chủ cần phải có khả năng tự vệ trong trường hợp khẩn cấp,” Renk nói thêm với báo. Nhưng những gì quân đội liên bang có về trang bị hiện nay không đủ

Theo ZDF