Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tình trạng cô đơn trong giới trẻ: Khoảng 11% thanh niên từ 16 đến 30 tuổi cảm thấy rất cô đơn

Theo một khảo sát của Quỹ Bertelsmann, tình trạng cô đơn đang gia tăng đáng kể trong giới trẻ Đức.

Khoảng 11% thanh niên từ 16 đến 30 tuổi cảm thấy rất cô đơn, trong khi 35% khác cảm thấy “hơi cô đơn”. Phụ nữ trẻ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới.

Các nguyên nhân như sự thay đổi trong điều kiện trưởng thành, phương thức giao tiếp hiện đại và các cuộc khủng hoảng xã hội góp phần vào tình trạng này.

Sự cô đơn ảnh hưởng tiêu cực đến sự hài lòng trong cuộc sống của họ.