Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuê nhà cần biết: Chủ nhà có được yêu cầu hình thức “Staffelmiete” hay không?

Ảnh minh họa

“Staffelmiete” là một hình thức tăng giá thuê nhà theo thời gian được thỏa thuận trước đó. Khi thỏa thuận hình thức này, tiền thuê sẽ tự động tăng sau mỗi khoảng thời gian cụ thể với một số tiền đã được xác định trước.

Tuy nhiên, chủ nhà chỉ được yêu cầu hình thức này nếu họ đã thỏa thuận rõ ràng với người thuê trong hợp đồng thuê nhà và thỏa thuận đó phải có hiệu lực.

Có nhiều quy định cần tuân thủ trong quá trình này. Theo Điều 557a của BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Điều lệ Dân sự Đức), tiền thuê phải luôn duy trì ổn định ít nhất một năm. Nghĩa là, sau khi hợp đồng được ký kết, giá thuê sẽ không thay đổi trong ít nhất một năm đầu tiên. Ngoài ra, mức tiền thuê hoặc số tiền tăng thêm phải được xác định cụ thể cho mỗi lần tăng giá dự kiến, và thông tin này cần được ghi rõ trong hợp đồng.

Trong thực tế, thường xảy ra những sai sót về hình thức khi thỏa thuận “Staffelmiete.” Điều này có thể là do việc không tuân thủ đúng các quy định pháp luật hoặc việc không ghi rõ các thông tin cần thiết trong hợp đồng. Trong trường hợp thỏa thuận không có hiệu lực theo quy định, mức tiền thuê sẽ vẫn duy trì ở mức ban đầu, không có sự thay đổi.

HP