Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuê nhà cần biết: Bạn có phải nghỉ làm khi đồng hồ đo được đọc không?

Nếu bạn không ở nhà vào thời gian đọc đồng hồ đo điện, gas hoặc heizung…? Bạn có cần phải nghỉ làm không?

Thông báo về việc đọc đồng hồ thường được thông báo qua thư hoặc thông qua thông báo trong hành lang của các tòa nhà cho thuê. Nếu thời gian đọc đồng hồ rơi vào giữa ngày, bạn phải làm gì? Bạn có cần phải nghỉ làm không?

Nếu lịch hẹn đầu tiên được hủy đúng cách, thường sẽ có một lịch hẹn thay thế miễn phí được cung cấp. Nếu người đọc đồng hồ không đến dù đã hẹn, thì người làm nghề tự do và những người tự kinh doanh có thể yêu cầu bồi thường cho thiệt hại phát sinh do mất thu nhập – chẳng hạn như do không thể tham gia các cuộc hẹn – điều này không áp dụng cho người làm công ăn lương.

Thông thường, nhà cung cấp dịch vụ sẽ được phép ước tính mức tiêu thụ của bạn. Ước tính này thường dựa trên mô hình tiêu thụ trước đó của bạn. Tuy nhiên, các giá trị ước tính thường không chính xác và có thể chênh lệch so với chỉ số đồng hồ thực tế, dẫn đến hóa đơn cao hơn hoặc thấp hơn”​.

HN

​.