Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng tại EU: Các khoản vay phải minh bạch hơn.

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Người tiêu dùng trong Liên minh Châu Âu (EU) sẽ nhận được thông tin tốt hơn về các khoản vay trong tương lai.

Điều này xuất phát từ Chỉ thị về Tín dụng Tiêu dùng của EU, có hiệu lực từ 19.11.2023.

Theo đó, công dân phải được thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu về các khoản vay – chẳng hạn như chi phí khi vay tiền.

Mục tiêu chính là bảo vệ các hộ gia đình có thu nhập thấp khỏi gánh nặng nợ quá cao. Đức có hai năm để chuyển các quy định này thành luật quốc gia.”

Theo ZDF