Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quyền ở lại – Bleiberecht

28/07/2016 0

Nguyên bản Nghị  quyết Hội nghị Bộ Trưởng Nội vụ 17.11.06 (IMK). IMK hoan nghênh Bộ Nội vụ Liên Bang và Liên minh dân biểu CDU/CSU và SPD tại Hạ Viện, trong khuôn khổ cải […]