Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quyền của người mua thẻ điện thoại: Số dư Guthaben không bị mất

Năm 2011, theo quyết đnh Tòa án Liên bang, s dư thẻ điện thoại trả trước (Prepaid) không bị mất. Tuy vậy khách hàng thực sự không dễ dàng lấy lại tiền nạp trước mà họ không sử dụng hết.

Một số nhà mạng gây khó khăn, bắt khách hàng chờ đợi lâu mới được hoàn lại tiền. Ngoài ra, có vài khó khăn để lấy lại số dư nếu hợp đồng thuê bao trả trước bị hủy bỏ hoặc chính khách hàng muốn thay đổi công ty điện thoại.

Không được hoàn lại số dư ban đầu (Startguthaben)

Quyết định Tòa án tối cao trên chỉ áp dụng cho số dư từ khoản khách hàng trước đó đã nạp vào tài khoản điện thoại di động bằng cách mua trước hoặc chuyển khoản. Theo tòa, trường hợp này bất lợi và không hợp lý đối với khách hàng nếu nhà mạng giữ lại tiền nhưng không cung cấp dịch vụ. Nhưng tiền dư từ vốn ban đầu do nhà mạng khuyến mãi thì khách hàng không thể đòi hoàn lại được.

Thời gian hạn định

Theo tạp chí trực tuyến „Teltarif“, quyền được hoàn trả có thời hạn. Các nhà mạng di động (Mobilfunkanbieter) có thể căn cứ vào hạn định thông thường là 3 năm sau lần nạp tiền cuối cùng. Ai mới nạp tháng Giêng năm nay được quyền đòi lại số dư chưa sử dụng cho đến ngày 31.12.2019.

Nhà mạng được phép chấm dứt cung cấp dịch vụ

Một số công ty điện thoại di động có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu khách hàng không sử dụng thẻ trả trước một thời gian dài. Trong phần điều khoản và điều kiện chung (Geschäftsbedingungen) mỗi nhà mạng định mức thời gian khách hàng phải gọi hết số tiền nạp trước hoặc nạp thêm, từ sáu tháng đến hai năm. Sau thời hạn đó sẽ chấm dứt dịch vụ.

Không phải trả chi phí

Theo phán quyết Tòa án Tiểu bang Kiel, nguyên đơn là Liên đoàn Tổ chức người tiêu dùng khởi kiện Klarmobil, nhà mạng cung cấp dịch vụ trả trước không được quyền đòi phí cho việc hoàn trả tiền dư còn lại.

Cách đòi hoàn lại tiền dư

Một số nhà mạng áp đặt phải gọi điện thoại qua Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Callcenter) nếu muốn đòi lại tiền dư, gây bực mình khách hàng vì phải chờ lâu hoặc nỗ lực vô ích để được nối đường dây với nhân viên phục vụ. Tổ chức người tiêu dùng (Vebraucherzentrale) khuyên áp dụng đòi hoàn trả qua văn bản. Gửi thư xin thông tin cho biết số dư còn lại và yêu cầu chuyển vào tài khoản xác định. Một số nhà mạng có bản mẫu trên trang web có thể in ra để điền. Ai muốn cũng có thể ấn định thời hạn phải hoàn trả, thường 2 tuần. Gửi thư bảo đảm được xem là an toàn về mặt pháp lý. Nếu công ty điện thoại không trả lời, có thể liên lạc với Tổ chức người tiêu dùng hoặc nhờ luật sư.

Trả lại thẻ sim

Một số công ty điện thoại đòi gửi trả lại thẻ sim sau khi chấm dứt hợp đồng, ví dụ Deutsche Telekom yêu cầu dán thẻ sim lên mẫu đơn xin hoàn lại tiền dư. Một số khác không đòi hỏi điều này. Tốt nhất gởi bảo đảm thẻ sim đã hết giá trị nếu nhà mạng đòi hoàn lại thẻ. Theo án lệ Tòa án Liên bang, nhà mạng không được phép đòi tiền thế chấp thẻ (Pfandgebühr) cao hơn giá trị tái sử dụng của nó, ngăn ngừa việc nhiều công ty điện thoại bắt khách hàng trả đến 30 À nếu không gởi lại thẻ sim.

Văn Sự (tổng hợp)