Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quy Tắc Tích Lũy Và Giảm Điểm Trong Hệ Thống Flensburg

Quy Tắc Tích Lũy Và Giảm Điểm Trong Hệ Thống Flensburg

Hệ thống điểm Flensburg là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế tại Đức. Điểm số này được tính dựa trên các vi phạm giao thông và có thể dẫn đến việc bị tước bằng lái nếu tích lũy quá nhiều điểm. Cụ thể, từ 4-5 điểm, tài xế sẽ nhận cảnh cáo; từ 6-7 điểm, sẽ nhận cảnh báo và không thể tham gia khóa học giảm điểm; từ 8 điểm trở lên, sẽ bị tước bằng lái. Tài xế có thể giảm điểm bằng cách tham gia khóa học tự nguyện hoặc chờ đợi thời gian xoá điểm theo quy định. Việc kiểm tra và quản lý điểm số thường xuyên là cần thiết để tránh những hậu quả nghiêm trọng【163:1†source】【163:2†source】.