Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quy Định Mới Về Đổi Giấy Phép Lái Xe Tại Đức – Người Trên 50 Cần Khám Sức Khỏe

Quy Định Mới Về Đổi Giấy Phép Lái Xe Tại Đức – Người Trên 50 Cần Khám Sức Khỏe

Tại Đức, việc đổi giấy phép lái xe từ loại giấy sang thẻ nhựa đang diễn ra và sẽ hoàn tất vào năm 2033. Đối với hầu hết mọi người, quá trình này không yêu cầu khám sức khỏe. Tuy nhiên, những người sở hữu giấy phép lái xe hạng 3 và trên 50 tuổi sẽ cần phải khám sức khỏe để tiếp tục sử dụng giấy phép cho các phương tiện hạng nặng.

Quá trình khám sức khỏe bao gồm kiểm tra toàn diện và phải được thực hiện mỗi năm năm. Những quy định mới này nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu các rủi ro giao thông. Người dân cần chú ý đổi giấy phép đúng hạn để tránh bị phạt tiền.