Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Video: Quốc tịch cho trẻ em ở Đức

Ảnh minh họa: Anh Dũng

TBVĐ- Luật lưỡng tịch cho trẻ em sinh ra ở Đức. Từ năm 2000, trẻ em người nước ngoài sinh ra tại Đức có thể mang quốc tịch Đức và quốc tịch nguyên quán của bố mẹ, nếu bố/mẹ có ít nhất 8 năm liên tục sống hợp pháp ở Đức và có quyền lưu trú không thời hạn.