Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Mua nhà ở Đức: Mua nhà đấu giá (Zwangsversteigerung) cần lưu ý điều gì?

Nếu bạn đang tìm cách để sở hữu một căn hộ ở Đức với giá rẻ hơn thị trường, mua một căn hộ thông qua phiên đấu giá tài sản cưỡng chế (Zwangsversteigerung) có thể là một giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, trước khi tham gia đấu giá, cần lưu ý một số điều quan trọng để tránh những rủi ro không mong muốn.

Khi mua một căn hộ thông qua đấu giá tài sản cưỡng chế, bạn sẽ đồng ý với một số nghĩa vụ và chi phí trong cộng đồng chủ sở hữu, bao gồm cả việc chia sẻ các chi phí sửa chữa và bảo trì.

Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định mua, bạn nên yêu cầu người quản lý cung cấp các tài liệu như

  • Tuyên bố Chia tài sản và Nghị định của Cộng đồng Chủ sở hữu căn hộ (Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft),
  • biên bản các cuộc họp chủ sở hữu trước đây (Protokolle der vergangenen Eigentümerversammlungen)
  • bảng Jahresabrechnung

để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các nghĩa vụ và chi phí mà mình sẽ phải chịu.

HN