Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Giảm tiền thuê nhà do căn hộ ẩm mốc

Ảnh minh họa: https://pixabay.com

Theo án số 212 C 86/13 của Tòa án địa phương Köln, giảm tiền thuê nhà là hợp lý nếu chủ nhà không có biện pháp khử trừ ẩm mốc trong căn hộ. Chủ nhà cũng không có quyền chấm dứt hợp đồng khi người thuê không trả hoặc thanh toán thiếu tiền nhà vì lý do đó.

Người thuê báo chủ nhà căn hộ của mình bị ẩm mốc trên tường gần cửa hướng ra hiên nhà và đòi chủ nhà có biện pháp khử mốc. Vì chủ nhà không trả lời, người thuê tự ý dần dần bớt tiền thuê xuống 30%. Chủ nhà chấm dứt hợp đồng với lý do trả thiếu tiền và cho biết cần sử dụng căn hộ cho nhu cầu cá nhân hoặc có thể để người bạn đời của mình thuê ở. Nhưng người thuê không đồng ý viện đến toà án.

Tòa án địa phương đứng về phiá nguyên đơn, phán người thuê giảm 10% tiền thuê nhà là hợp lý. Ngoài ra, nguyên đơn có quyền giữ lại chưa trả đến 50% tiền nhà, cho tới khi người cho thuê khắc phục hư hại. Do vậy, người thuê được quyền trừ tiền nhà tổng cộng tới 30%. Ngay cả cớ muốn sử dụng cho nhu cầu cá nhân cũng không có căn cứ, bởi căn hộ cho thuê chỉ có quyền đòi lại để sử dụng cho chính mình, thành viên trong gia đình hoặc những người sống chung, không được phép cho thuê tiếp. Người bạn đời không thuộc diện kể trên, hơn nữa tại thời điểm chủ nhà đòi chấm dứt hợp đồng không rõ ai sẽ dọn vào ở.