Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Có bị kéo xe nếu đậu vào chỗ dành cho xe điện?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Các loại xe khác tuyệt đối không được đậu vào chỗ dành riêng cho xe điện, ngay cả khi cạnh chỗ đó còn trống và không gây cả trở cho xe khác.

Nếu đậu sai, có thể sẽ bị kéo xe đi ngay lập tức (án số 17 K 4015/18).

Trong trường hợp cụ thể, một người đàn ông đậu xe vào chỗ dành cho xe điện và bên cạnh đó vẫn còn một chỗ đậu còn trống. Chỉ 15 phút sau, xe của ông đã bị kéo đi. Người đàn ông từ chối trả phí kéo xe, chỉ chấp nhận trả tiền phạt đậu xe sai.

Tòa phán, việc kéo xe đúng luật, do chỗ đó dành riêng cho xe điện, và cho rằng việc đậu xe sai có thể gây ảnh hưởng đến xe khác, nên không thể đậu tạm thời, dù chỉ một phút. Việc bên cạnh đó còn một chỗ đậu xe trống không đóng vai trò quan trọng, do không ai có thể tính trước được khi nào có bao nhiêu xe điện cần chỗ đậu.

Hồng Nhung