Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Các Doanh Nghiệp Gia Đình Phàn Nàn Về Chính Sách Của Chính Phủ: “Không Còn Mong Đợi Gì Nữa”

Các Doanh Nghiệp Gia Đình Phàn Nàn Về Chính Sách Của Chính Phủ: “Không Còn Mong Đợi Gì Nữa”

Các doanh nghiệp gia đình tại Đức ngày càng mất niềm tin vào chính sách kinh tế của chính phủ, theo một hiệp hội kinh tế.

Thời gian cầm quyền của liên minh ba đảng tại Đức bị chi phối bởi các cuộc xung đột, đặc biệt là chiến tranh Ukraine và mâu thuẫn nội bộ. Trong bối cảnh kinh tế suy yếu, các doanh nghiệp cảm thấy bị bỏ rơi. Rainer Kirchdörfer, Chủ tịch Quỹ Doanh nghiệp Gia đình, cho biết nhiều doanh nghiệp gia đình không còn mong đợi nhiều từ chính phủ.

Kirchdörfer cho biết nền kinh tế Đức đang chững lại, nhưng Thủ tướng lại không xem đây là vấn đề. Ông nhấn mạnh rằng tăng trưởng là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về an ninh và giáo dục. Ông cũng cảnh báo về tình trạng “phi công nghiệp hóa”.

Ba phần tư các doanh nghiệp gia đình lớn, hoạt động quốc tế cho biết họ sẽ giảm đầu tư tại Đức trong năm năm tới. Nguyên nhân của sự suy giảm niềm tin này là do chính sách kinh tế thất bại của chính phủ. Các doanh nghiệp cần sự đầu tư vào giáo dục và cơ sở hạ tầng, nhưng ngân sách xã hội lại tăng mạnh.

Kirchdörfer kêu gọi một “cuộc cách mạng kinh tế” với các biện pháp khuyến khích đầu tư, cải thiện điều kiện khấu hao và giảm bớt quy định hành chính. Ông cũng yêu cầu giảm thuế doanh nghiệp và phản đối các khoản trợ cấp mới, cho rằng chúng tạo ra sự cạnh tranh không công bằng.