Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bị cắt 1 tuần tiêu chuẩn thất nghiệp vì không đến lịch hẹn với Sở lao động

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Vết sưng ở đầu gối không giải thích thoả đáng việc người thất nghiệp không thể đi đến Sở Lao động.

Cơ quan quản lý lao động Arge ở Köln làm một lịch hẹn gặp một nhân viên trước kia làm công chức hành chính nay bị mất việc hưởng tiền thất nghiệp.

Thay vì đến theo lịch hẹn, người thất nghiệp gửi đến Arge 1 giấy chứng nhận ốm của bác sỹ, xác nhận ông đang điều trị tâm lý ngoại trú và bị một vết sưng ở đầu gối, từ chối lịch hẹn, và cho rằng khả năng ông không thể lao động còn kéo dài, gặp gỡ để bàn tìm việc cho ông vô nghĩa.

Arge không chấp nhận và cắt mất của ông 1 tuần tiêu chuẩn thất nghiệp. Ông kiện Arge ra Toà án Lao động das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.

Với án quyết Az.: L 19 B 42/06 AL, Toà đứng về phiá Arge. Theo chánh toà, Arge đặt lịch hẹn cho ai, người đó phải chấp hành. Giấy chứng nhận không thể lao động để vắng mặt chỉ có giá trị khi đó là lý do quan trọng không thể gặp hoặc có gặp cũng vô nghĩa. Vì không ai phải đi bằng đầu gối cả, nên vết sưng ở đầu gối không giải thích thoả đáng việc người thất nghiệp không thể đi đến Sở Lao động.

Lý do không thể lao động chỉ có nghĩa khi người đó thực sự không thể đưa vào danh sách môi giới lao động. Giấy chứng nhận ốm đã đệ trình không có giá trị loại bỏ một công việc đơn giản là gặp gỡ theo lịch hẹn.

K.T