Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bất Bình Đẳng Trong Việc Tiếp Cận Các Cơ Sở Mẫu Giáo ở Đức

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Tại Đức, vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng lớn trong việc tiếp cận các chỗ học ở mẫu giáo.

Trẻ em đến từ các gia đình có nguy cơ đối mặt với nghèo đói, các hộ gia đình không có người học đại học và gia đình có nguồn gốc nhập cư thường ít được gửi đến các cơ sở chăm sóc trẻ.

Điều này được thể hiện trong một nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Dân Số Liên Bang.

Tổng cộng, năm trong số mười trẻ em từ một đến dưới ba tuổi sử dụng một vị trí tại mẫu giáo.

Trong các gia đình có nguy cơ nghèo đói, chỉ có 26% trẻ em sử dụng dịch vụ này, theo như nghiên cứu chỉ ra.

Theo ZDF