Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

40 trẻ em bị lạm dụng mỗi ngày

Số trẻ em bị ngược đãi và lạm dụng tình dục tại Ðức cao đáng sợ. Theo kết quả thống kê hình sự năm 2014, mặc dù năm ngoái số trẻ em bị giết ít hơn năm 2013, nhưng số trẻ em bị ngược đãi và lạm dụng tình dục tăng 5% so với năm trước đó, lên gần 4000 trường hợp, tương đương 40 vụ/ngày. Các chuyên gia cho biết, còn có nhiều con số chưa được thống kê.

Bao nhiêu trẻ em là nạn nhân của lạm dụng tình dục?

Năm ngoái cảnh sát ghi nhận 14.395 trường hợp trẻ dưới 14 tuổi bị lạm dung tình dục, trong đó thậm chí có 1.754 trẻ dưới 6 tuổi. Ngoài ra, nhiều trẻ em bị lạm dụng quay phim sex và tranh ảnh khiêu dâm. Năm ngoái có gần 6.600 trường hợp bị bắt do chụp hay phát tán ảnh khiêu dâm trẻ em.

Số trẻ em bị lạm dụng thay đổi ra sao?

Số lượng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao đáng lo ngại. Trung bình hàng ngày có 40 trẻ là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Có nghĩa, trong khu vực sống của mỗi người có ít nhất một trẻ em là nạn nhân. Trong mỗi lớp học, có một đến 2 em từng bị lạm dụng tình dục. Thủ phạm thường là những người quen, được tin cậy. Hậu quả gần như không thể lường trước được. Ðó là một vết thương sinh học đối với đứa trẻ, một vết thương không bao giờ lành.

Có bao nhiêu trẻ bị giết?

Năm 2014 có 108 trẻ em bị giết, do là nạn nhân của bạo lực hay ngược đãi, trong đó 81 trẻ dưới 6 tuổi. Trong những năm gần đây, con số này giảm rõ rệt: Năm 2013 có 153 trẻ em bị giết, 2010 có 183, 2005 thậm chí 208.

Có bao nhiêu trẻ bị ngược đãi?

Năm ngoái cảnh sát ghi nhận 4.233 trường hợp, tương đương 12 trường hợp một ngày. Theo thống kê, số trẻ bị ngược đãi năm 2013 và 2014 tăng, do xã hội ngày càng nhạy bén và nhiều con số chưa được thống kê được làm sáng tỏ.

Những nhà bảo vệ trẻ em yêu cầu điều gì?

Tổ chức Giúp đỡ trẻ em Die Deutsche Kinderhilfe yêu cầu mở đường dây nóng bảo vệ trẻ em Kinderschutz-Hotline toàn liên bang và Cơ quan ủy nhiệm chăm sóc trẻ em Kinderbeauftragte độc lập. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin tốt hơn cho trẻ và có các dự án ngăn chặn để giúp mọi người nhạy bén hơn với những dấu hiệu ngược đãi trẻ em.

Cha mẹ và con cái tìm giúp đỡ ở đâu?

Trên trang web: www.beauftragter-missbrauch.de, nạn nhân bị lạm dụng tình dục và người thân được giúp đỡ miển phí và không cần khai danh tính. Ngoài ra, có thể gọi số điện thoại giúp đỡ: 0800 22 55 530 khi lo lắng cho con cái hay nghi ngờ con bị lạm dụng.