Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tiền cha mẹ đối với người hưởng Hartz IV

Hỏi: Tôi đặt đơn xin tiền Erziehungsgeld tại Jugendamt, nhưng không thấy họ trả lời, tôi cũng không hỏi lại. Vì từ lúc đó đến nay tôi vẫn hưởng Hartz IV. Vừa rồi Jugendamt báo cho tôi được truy lĩnh tiền Erziehungsgeld, (12 tháng x 300 Euro). Vậy xin hỏi, số tiền truy lĩnh đó có bị cắt vào tiêu chuẩn Hartz IV của tôi không ? (Không xưng  danh).

Trả lời: Với 300 Euro/ tháng, thì không. Mục đích cấp tiền cha mẹ nhằm bảo đảm về mặt tài chính cho việc nuôi dưỡng con cái, khác với các mục đích trợ cấp xã hội khác quy định tại bộ luật SGB I nhằm bảo đảm cuộc sống tối thiểu. Tiền Erziehungsgeld (nay gọi là Elterngeld – tiền cha mẹ) cấp theo quy định tại điều §8 Bundeserziehungsgeldgesetz, vì vậy, không tính vào thu nhập, theo quy định tại điều §11, đoạn 3, chỉ số 1.a SGB II, và điều § 83, đoạn 2, Bộ Luật SGB XII, nếu tiền cha mẹ được cấp ở mức tối thiểu 300 Euro/tháng (Sockelbetrag). Chỉ trên mức đó mới bị coi là thu nhập, khi xét cấp Hartz IV.

Văn phòng Luật sư Nguyễn Vương