Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chúng tôi xin lỗi, cô gái Đức ơi!

29/07/2017 0

Tôi muốn dùng một cái tít bài thật dữ dội khi mà sự khốn nạn đã đến tận cùng giới hạn. Nhưng là một người Việt, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô gái […]