Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Sự khác biệt lớn trong lương học nghề ở Đức

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Mức lương học việc ở các thành phố có sự khác biệt rất lớn, đặc biệt chênh lệch giữa Đông và Tây. 

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, mức lương học việc ở các thành phố có sự khác biệt rất lớn, đặc biệt chênh lệch giữa Đông và Tây. Một ví dụ được đưa ra cho cùng một ngành học cơ điện tử trong lĩnh vực ô tô, một người học ở Baden-Würtemberg-một học ở Brandenburg có mức lương nhận được chênh nhau đến vài trăm Euro.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Hans Böckler, sự chênh lệnh trong phụ cấp đào tạo cùng một ngành nghề ở những vùng rất khác nhau. Phụ cấp đào tạo nghề cũng có sự phân biệt giữa Đông-Tây và Nam-Bắc như tiền lương tiêu chuẩn. Phụ cấp học nghề trong lĩnh vực công nghiệp ô tô ở Baden-Würtemberg năm thứ ba là 929 Euro/tháng. Ở Brandenburg chỉ có 630 Euro/tháng, ít hơn 299 Euro.

Cũng tương tự tại công ty xây dựng ở Tây Đức, một học viên năm thứ ba nhận được 1.410 Euro, ở Đông Đức chỉ có 1.130 Euro, chênh lệch 280 Euro/tháng. Sự khác biệt trong lĩnh vực khách sạn và phục vụ ở bang Bayern và Mecklenburg-Vorpommern cũng lên đến 270 Euro/tháng.

Vân Anh