Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quảng cáo hạ giá 20% sai luật

Tòa án tối cao Bundesgerichtshof đã ra quyết định trong vụ việc số I ZR 122 / 06, phán xét chương trình quảng cáo “hạ giá 20% cho tất cả các mặt hàng (20 Prozent auf alles) “ của chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng Baumarkt “Praktiker” là “gây nhầm lẫn” (irreführend) cho khách hàng. Trong một thời gian dài, chuỗi “Praktiker” từng quảng cáo rầm  rộ trên các phương tiện thông tin, giảm giá 20% cho tất cả các mặt hàng, nhưng trước đó đã “lặng lẽ” tăng giá các sản phẩm này. Nguyên đơn trong vụ việc, trung tâm chống cạnh tranh bất hợp pháp (Zentrale zur Bekảmpfung unlauteren Wettbewerbs) đã điều tra thu thập bằng chứng bằng cách mua thử các sản phẩm của siêu thị “Praktiker” và khẳng định một phần trên tổng số 70 000 sản phẩm đã được tăng giá trước tuần “khuyến mại đặc biệt 20%”.