Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ngày Cảnh Báo Toàn Quốc tại Đức năm 2023 và những điều bạn cần biết

Ảnh minh họa: pixabay.com

Ngày Cảnh Báo Toàn Quốc (Bundesweiter Warntag) là một sự hợp tác chung giữa liên bang, các bang và địa phương. Vào ngày 14 tháng 9 năm nay, sẽ có một loạt các kênh cảnh báo được thử nghiệm, thông qua đó người dân tại Đức sẽ được cảnh báo trước các mối đe dọa.

Một số trong những kênh cảnh báo này bao gồm radio, truyền hình, ứng dụng cảnh báo như NINA, bảng thông tin thành phố, còi cảnh báo, xe loa, hệ thống thông tin của Deutsche Bahn và dịch vụ di động Cell Broadcast.

Quy trình diễn ra của Ngày Cảnh Báo Toàn Quốc:

Vào lúc 11:00, Cơ quan bảo vệ công dân và hỗ trợ thảm họa – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sẽ kích hoạt cảnh báo thử nghiệm qua hệ thống Modulare Warnsystem. Hệ thống này kết nối với nhiều kênh cảnh báo, trong đó có ứng dụng NINA. Cùng một thời điểm, các bang và địa phương tham gia cũng sẽ kích hoạt các phương tiện cảnh báo địa phương của mình, chẳng hạn như còi cảnh báo. Vào lúc 11:45, hầu hết các phương tiện cảnh báo sẽ được hủy bỏ. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy tại: www.bbk.bund.de/bundesweiter-warntag

Hệ thống cảnh báo cho các tình huống thực sự:

Ngay cả trong lúc thử nghiệm cảnh báo toàn quốc vào ngày 14 tháng 9, hệ thống cảnh báo luôn sẵn sàng hoạt động. Khi cần thiết, các cơ quan có thẩm quyền có thể tiếp cận người dân thông qua hệ thống Modulare Warnsystem và cảnh báo họ trước các mối đe dọa thực sự.

Cell Broadcast – Cảnh báo trực tiếp đến điện thoại di động:

Cell Broadcast là một dịch vụ di động, cho phép gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến thiết bị di động kể từ tháng 2 năm 2023, làm gia tăng các phương tiện cảnh báo tại Đức. Dịch vụ này hoạt động mà không cần ứng dụng.

Yêu cầu cho Cell Broadcast:

Để nhận tin nhắn, điện thoại cần

✓ Đảm bảo bạn đã cài đặt các bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành.

✓ Để nhận được cảnh báo thử nghiệm, điện thoại của bạn cần được bật và không được đặt ở chế độ bay.

Một số thiết bị cũ có thể không nhận được tin nhắn Cell Broadcast. Bạn có thể tìm thấy thông tin từ các nhà cung cấp mạng di động và nhà sản xuất thiết bị, cũng như danh sách các thiết bị có khả năng nhận tin nhắn tại: www.bbk.bund.de/cellbroadcast

Nội dung của cảnh báo Cell Broadcast:

Do giới hạn về kỹ thuật, tin nhắn Cell Broadcast chỉ chứa một lượng văn bản nhỏ. Chúng chỉ định loại mối đe dọa và khuyến nghị hành động quan trọng nhất. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết thông qua liên kết trong tin nhắn cảnh báo trên trang web cảnh báo BBK tại www.warnung.bund.de. Hiện tại, không có thông báo hủy bỏ nào được gửi qua Cell Broadcast.

Theo https://www.bbk.bund.de/