Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Mức Lương Tối Thiểu ở Đức: Kế Hoạch Tăng Trong Hai Giai Đoạn Đến Năm 2025

Ảnh minh họa:pixabay

Hiện tại, mức lương tối thiểu theo luật tại Đức là 12 Euro mỗi giờ. Tuy nhiên, dựa trên đề xuất từ Ủy ban Mức lương tối thiểu, mức này sẽ tăng trong 2 giai đoạn đến năm 2025.

Cụ thể, vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, mức lương này sẽ được điều chỉnh lên thành 12,41 Euro mỗi giờ.

Và sau một năm nữa, vào năm 2025, mức lương tối thiểu sẽ tiếp tục nhảy vọt lên 12,82 Euro mỗi giờ.

Bộ trưởng Bộ Lao động liên bang, Hubertus Heil (đảng SPD), đã thông báo rằng ông sẽ triển khai đề xuất tương ứng từ Ủy ban Mức lương tối thiểu.

Đại diện của người lao động trong Ủy ban đã mô tả việc điều chỉnh này là quá thấp, nhưng ý kiến của họ đã không được chấp nhận.

HN