Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Mất quốc tịch Đức khi nhập quốc tịch nước khác

Ảnh minh họa: Anh Dũng

TBVĐ- Khi không còn quốc tịch Đức nhưng vẫn sử dụng các quyền của công dân Đức, có thể sẽ bị phạt hình sự.

Trên nguyên tắc, người quốc tịch Đức chỉ bị mất quốc tịch, chiểu theo điều §25, đoạn 1 Luật Quốc tịch (StAG), khi người đó hoàn toàn tự nguyện đệ đơn và được chấp nhận nhập quốc tịch nước ngoài. Không phụ thuộc người đó sống ở Đức hay ở ngoài nước.

Mất quốc tịch Đức đồng nghĩa với không còn quyền và trách nhiệm của một công dân Đức. Từ thời điểm nhập quốc tịch nước ngoài, người đó là người nước ngoài, và không còn quyền sử dụng hộ chiếu Đức hay chứng minh thư Đức. Chứng minh thư Đức sẽ bị cơ quan trước đây cấp, thu hồi lại. Là người nước ngoài, người đó phải trình hộ chiếu nước ngoài. Ngoài ra để được lưu trú tiếp tục ở Đức, họ cần có giấy phép lưu trú do Sở Ngoại kiều cấp, có thể cả giấy phép lao động của Sở Lao động, và để vào nước Đức cần có vi sa (nếu trước đó chưa có giấy phép lưu trú).

Nhập quốc tịch nước ngoài phải thông báo không chậm trễ cho địa phương nơi mình cư trú ở Đức hoặc cơ quan ngoại giao Đức ở nước ngoài. Nếu không thực hiện, trong khi không còn quốc tịch Đức nhưng vẫn sử dụng các quyền của công dân Đức, có thể sẽ bị phạt hình sự.

Những trường hợp ngoại lệ sau, theo quy định pháp lý hiện hành, không bị mất quốc tịch Đức

-Nhập quốc tịch một nước thành viên EU hay Thụy Sỹ hoặc một nước có ký một hiệp định song phương với Đức về điều đó.

-Nếu trước khi nhập quốc tịch nước ngoài, được cơ quan quốc tịch Đức cấp giấy cho phép giữ quốc tịch Đức  (Beibehaltungsgenehmigung).

Một khi có ý định nhập quốc tịch nước ngoài, thì trước đó, nên liên hệ với cơ quan quốc tịch Đức tại điạ phương mình ở để được tư vấn về các cơ sở pháp lý hiện hành. Còn nếu đang ở nước ngoài thì nên liên hệ với cơ quan ngoại giao của Đức tại đó.

T.H