Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Mất Điện Thoại: Những Việc Cần Làm

Khi bạn bị mất điện thoại, hãy thực hiện các bước sau:

1. Tìm Kiếm:
Kiểm tra tất cả các túi và gọi vào điện thoại từ một thiết bị khác.
Sử dụng tính năng định vị của điện thoại qua Google hoặc Apple nếu có.

2. Giảm Thiểu Thiệt Hại:
Xóa dữ liệu nhạy cảm từ xa.
Đổi mật khẩu của các tài khoản liên quan (email, mạng xã hội, ứng dụng mua sắm, dịch vụ thanh toán).

3. Khóa Điện Thoại và SIM:
Khóa điện thoại từ xa và yêu cầu nhà mạng khóa SIM.

4. Báo Cảnh Sát:
Báo cáo mất cắp với cảnh sát và cung cấp số IMEI của điện thoại.

5. Phòng Ngừa:
Thiết lập màn hình khóa, ghi lại số điện thoại, số SIM và số IMEI, bật tính năng định vị và sao lưu dữ liệu thường xuyên.